Vilka nationaliteter & flaggor är störst när det kommer till tillverkning av solceller

Med allt högre elpriser har solpaneler och installationer blivit något som allt fler ser sig behöva och efterfrågar. Nästan alla försöker numera göra allt vad de kan för att sänka sina elkostnader. Men det handlar inte bara om att sänka sina elkostnader. Det kan exempelvis också handla om en ren investering – som att höja värdet på sitt hus eller att säkerställa en tryggare och mer oberoende elförsörjning.

En gång i tiden, omkring 2007, låg världens största tillverkare av solpaneler i Glava i Värmland, strax utanför Arvika. Fabriken överlevde däremot inte den allt starkare konkurrensen från framför allt Kina och behövde därför avveckla och stänga ned 2015.

Var finns tillverkarna idag?

På grund av den explosiva tillväxten, är solcellsmarknaden under ständig förändring. De största tillverkarna ligger idag i Kina, Kanada, USA och Israel. Det finns även många andra stora tillverkare över nästan hela världen, inklusive Sverige, även om många av de här också har hela eller delar av sin produktion i Kina.

Vilka är de största tillverkarna och var ligger de?

Rangordnat efter omsättning, år 2022, var de tio följande tillverkarna störst i världen.

  1. JinkoSolar Holding Co. Ltd., Kina – 10.58 miljarder dollar.
  2. Canadian Solar Inc., Kanada – 7.03 miljarder dollar.
  3. SolarEdge Technologies Inc., Israel – 2.77 miljarder dollar.
  4. First Solar Inc., USA, – 2.52 miljarder dollar.
  5. Sunrun Inc., USA – 2.15 miljarder dollar.
  6. Enphase Energy Inc., USA – 2.02 miljarder dollar.
  7. SunPower Corp., USA – 1.78 miljarder dollar.
  8. Array Technologies Inc., USA – 1.46 miljarder dollar.
  9. Maxeon Solar Technologies Ltd, Singapore – 958 miljoner dollar.
  10. 10.Sunnova Energy International Inc. USA – 427 miljoner dollar.

Finns det tillverkare av solceller i Sverige?

Det finns idag flera solcellsföretag i Sverige, men inget som har egen tillverkning förutom Järfällabaserade Midsummer. De tillverkar däremot inte traditionella solpaneler, utan tunnfilmssolceller och importerar råvaran. Midsummer uppger att deras produkter har lågt koldioxidavtryck. De har tre produkter som heter Wave, Slim och Bold.

Övriga svenska tillverkare har istället endast utvecklingen i Sverige och tillverkningen i andra länder som till exempel Kina. Dessa är bland annat SolTech Energy, Gruppsol, HP SolarTech, PPAM, Eke-Tech, Windon och Exeger. Det sistnämnda företaget är däremot inget traditionellt solpanels eller soltaksföretag, utan än så länge fokuserat på små paneler somgår att sätta på elektronikprodukter som hörlurar. 

SolTech Energy har två produkter, ShingEl och Solar RooF. Den första påminner om shingeltak och den andra ett svart plåttak.

Gruppsol har fyra produkter, Tegel, Halvtransparent, SuperGlass och SuperPower. De uppger sig vara det enda svenska företag som har tegelfärgade paneler.

HP SolarTech finns i Uppsala. De har kallat sin produktlinje Nordic Series, som finns i fyra olika effekter, 355W, 360W, 440W och 450W.

PPAM ligger i Ljungsbro. De har utvecklat och designat paneler i tre modeller som de kallar för Transparium, Paladium och Onyxium. De finns i effekterna 280-450W, beroende på modell.

Eke-Tech är ett solcellsföretag som är baserat i Kosta i det Småländska Glasriket. De har utvecklat två modeller, Eke-Black 285W och Eke-Black 330W, som de även installerar hos slutkunder.

Windon ägde fabriken i Glava som en gång var den största i världen, men flyttade tillverkningen utomlands på grund av kostnadskäl. Idag produceras deras paneler i Litauen och Italien. De har två modeller, Effekta 360+ och Windon 300W.

Solceller 365 erbjuder olika typer av solcellspaket, för dig som vill börja producera din egen miljövänliga el.

Categories: My Blog