Allt om flaggor på ett ställe

Alla länder i världen har var sin flagga.

De flesta av flaggorna känner vi igen från idrottssammanhang. När vi kollar på fotboll, ishockey, tennis, basket, syns det oftast en flagga bredvid lagets eller spelarens namn. I många fall tänker vi på nationalism och krig när vi ser vissa flaggor. Som exempel kan vi nämna Sovjet och Nazityskland. Sanningen är att flaggor började användas just vid krig för att på ett enkelt sätt urskilja vem som fienden är. Framför allt gällde det situationer då det var extra svårt att identifiera sina motståndare – bland annat vid sjöstrider. Ordet ”flagga” har ett arabiskt ursprung och betyder ”brigad” som i sin tur kommer från ordet ”strid”.

Flaggorna – eller snarare på den tiden tyg av en viss färg – började användas av romerska legionen för ca två tusen år sedan. Om ni ser en flagga i en film om forna Egypten eller Antikens Grekland, är det följaktligen en så kallad ”goof” – ett misstag som filmmakarna har gjort. På Medeltiden utvecklades sjöfarten med enorm fart och det innebar även att behovet av att markera sina fartyg ökade konstant under denna tidsepok. Dessutom användes flaggor i Kina redan på 1200-talet.

Idag är vi vana vid att använda flaggor i en del helt olika sammanhang – allt ifrån trafik och idrott till badplatser och för att framhålla politiska budskap. Ett exempel på det sistnämnda användningsområde är en så kallad regnbågsflagga som flitigt används av LGBT-rörelsen och har på sistone blivit enormt välkänd framför allt i västvärlden.

Flaggors utseende genomgår ständiga förändringar och återspeglar dagens politik och historia. USA:s flagga har exempelvis ändrats hela 26 gånger sen tretton kolonier slogs samman för första gången år 1607.

Denna sajt handlar om alla flaggor som finns där ute och vi skriver gärna till om allt relaterat till flaggor. Här hittar ni med all säkerhet en artikel om ert intresseområde.

Flaggor i vinden

Idrottsflaggor

Idrotten har idag blivit en modern substitut för krig. Subliminalt har vi människor fortfarande ett behov av att kämpa mot andra samt för att känna oss som ett med ett gäng. Människor är ju flockdjur trots allt. Trots det att vårt samhälle blir allt mer individualistiskt, känner vi av behovet av grupptillhörighet vilket ger våra liv en ny mening. Våra primitiva behov projicerar vi på fotbolls- och ishockeylag. Matcherna vi ser är en modell av krig där vi supportrar vårt ”lag” i bataljen mot ”våra” motståndare. Det är såklart inget konstigt med att varje respektfullt idrottslag har en egen flagga.

En flagga är här – precis som i den militära världen – en symbol för en ”armé” – laget och dess supporters. I många fall är en idrottsflagga betydligt mer hotfull än en standard krigsflagga.

Idrottsflaggor och andra varor med idrottsrelaterad symbolik (så kallad merchandise) är idag en stor marknad – betydligt större än marknaden för nationalflaggor.

Nepal Prayer Flags

Religiösa flaggor

Flaggor används ofta även i religiösa sammanhang. En del nationalflaggor har faktiskt en religiös bakgrund bakom sin historia. På georgisk flagga ser man till exempel Jerusalems kors, medan en del muslimska länder såsom Iran och Irak har ordet ”Allah” med på sin flagga.

Bönflaggor används mycket av buddhister i bl. a. Nepal. Till skillnad från nationalflaggor har de absolut inget med aggression och krig att göra utan för fram budskap av fred och kunskap.

Buddhistiska religiösa flaggor delas i två kategorier – darchor (vertikala) och lungta (horisontella). En annan väsentlig skillnad mellan buddhistiska religiösa flaggor och nationalflaggor är att buddhisterna bränner ner sina flaggor när de blir gamla. Normalt anses det vara en skändning i resten av världen.

Kristendom skyltar inte speciellt mycket med sina flaggor i och med att den finns med i majoriteten av kristna länders flaggor redan. Korset finns med på Sveriges, Norges, Finlands, Danmarks och Islands flaggor för att nämna några. Även i länder som Tonga och Dominikanska Republiker ser man klart och tydligt ett kristet kors på flaggan. Det återstår att se hur länge vi i Sverige fortsätter ha korset på vår flagga då det blir allt mer kontroversiellt. Det finns en del politiker idag som tycker att en viss religion inte ska ha ett företräde och att kristendomens arv ska bort från länders symboler.

En annan känd religiös flagga är en jainflagga – indisk flagga som innehåller en svastikasymbol. Jainism är en indisk religion som har icke-våld som grund för sin lära. Svastiskan symboliserar själens fyra existentiella dimensioner: som människa, som gud, som djävul och och som djur. Trots att svastika är förbjuden i majoriteten av världen idag på grund av nazism används jainflagga utan några problem i Indien i och med att den symboliserar något helt annat där. Religionen har fått en del kritik av kristendomens följare på grund av dess kärlek till djur. Enligt Wikipedia har kristna bland annat tyckt att det är absurt att jainister driver djursjukhus för råttor när människor som är i behov av vård dör.

Olika flaggor – nationalflaggor

Flaggor går att klassificera i en del olika grupper – bl. a. maritima, idrotts- och religiösa. Huvudgruppen som används mest heter nationalflaggor.

Låt oss börja med flaggor som vi bäst känner till. En nationalflagga är en flagga som är en symbol för landet som den representerar. Det är den flagga som idrottsmän och idrottskvinnor tittar på när de lyssnar på nationalsången på podiet. Dessa flaggor har sin härkomst från militärvärlden, men används numera flitigt i situationer som har inget med krig och vapen att göra.

För många är en nationalflagga den ultimata symbolen för patriotism. Flaggan ses som något heligt och det anses vara en enorm förnedring för en patriot att se sin flagga skändas. Därför är det i vissa fall tveksamt att använda sig av flaggor i reklamsammanhang. Används flaggan på sajten www.casinoutansvensklicens.com, är det ju en dubbelmoral. Sidan bidrar ju till att landet får mindre skattepengar samtidigt som den använder sig av Sveriges nationalsymbol.

Civilflagga är en version av nationalflagga som endast en handfull länder har kvar. Det är helt enkelt en kopia av nationalflagga utan heraldiskt vapen som används i civila sammanhang för att markera att kontexten inte har någon anknytning till det militära.

Krigsflaggor är däremot tvärtom en version av nationalflagga som uteslutande används i militära sammanhang. Det går direkt att känna igen vilket land en civil- respektive krigsflagga symboliserar om man har kunskaper om världens 200+ nationalflaggor.

Skepp med flaggor

Olika flaggor – andra flaggor

Utöver nationalflaggor finns det en mängd andra flaggtyper: maritima flaggor, religiösa flaggor, idrottsflaggor, lingvistiska flaggor, politiska flaggor, simflaggor, vägflaggor, tågflaggor, reklamflaggor, beachflaggor, fanor, örlogsflaggor och vimplar. Även företag brukar ha sina egna flaggor. Så när det är dags för att rätta lotto nästa gång och du besöker din spelbutik, kommer du säkert att se Svenska Spels flagga på stången framför entrén. Samma gäller även sponsorer till stora idrottsevenemang.

Maritima flaggor och signalflaggor används för kommunikationen mellan fartyg både inrikes och på internationellt vatten. De syns sällan av oss som inte har mycket med sjöfart att göra. Signalflaggor är ett sätt att visa andra fartyg vad som händer – t.ex. om någon är överbord eller om man som kapten vill ändra kurs utan att det leder till problem för andra fartyg i närheten. Maritima flaggor eller gös som de också kallas är versioner av nationalflaggor som har som mål att kommunicera fartygets nationella tillhörighet. Gös är ett ord som har sitt ursprung i nederländska språket (geus). Om gösen är en version av nationalflagga som används på ett krigsfartyg brukar man oftare använda uttrycket örlogsflagga.

Skillnaden mellan flaggor, fanor och vimplar

När det är tal om flaggor, brukar en del olika andra begrepp användas såsom fanor och vimplar. Det är inte alltid lätt att förstå vad som är vad i flaggdjungeln. Här på allaflaggor.nu ger vi dig svar på dina flaggrelaterade frågor.

Vimplar för lag

Vimplar

Det som vi kallar för en vimpel är oftast en avlång kopia av en flagga som kan hissas lite när som helst. När du vill hissa en flagga, är det ofta vissa bestämmelser som gäller. Vimpeln går bra att använda när du vill – utan att behöva tänka på omständigheter. Vanligtvis brukar en vimpel vara 10-20% längre än en standardflagga med ett liknande mönster. En intressant notering är att det råder olika uppfattningar angående vimpelns exakta utseende när det gäller så kallade korsflaggor vilka vi i Norden ofta brukar ha. Svenska vimplar kommer i lite olika typer – både med ett kors och utan. Åker man över sundet till Danmark är det obligatoriskt med ett vitt kors i mitten.

En fana är en flagga som är hissad på en stång och används vid diverse högtidliga demonstrationer och tåg. Ordet ”fana” används oftast när det gäller olika ceremonier framför allt i militära sammanhang. Man gör inte samma skillnad mellan fana och flagg i majoriteten av världens språk som man gör i Sverige och i några andra länder (bl. a. Tyskland, Schweiz och Israel). Det ligger ett högt konnotationsvärde i det ordet. Fana är något heligt och som man bör ha en stor respekt till. Det går inte riktigt att säga samma sak om en flagga som i vissa fall används som reklam och helt enkelt som ett sätt att se skillnad mellan olika representanter.

När vi talar om flaggor, tänker vi oftast om nationalflaggor. Dessa får hissas under bestämda dagar enligt bestämda regler i det landet som högtidsdagen avser. Flaggor behöver dock inte vara just nationalflaggor. Det finns en del olika typer av flaggor som du kan läsa om här.